Sopot kursy walut

Odpowiedzialna jazda rowerem

Odpowiedzialna jazda rowerem

mar 28, 2017

Każda osoba przemieszczająca się na ulicy ma takie same prawa do bycia na niej, jak wydawać by się mogło najważniejsze pojazdy, czyli samochody. Do grupy mniej docenianych uczestników ruchu drogowego należą szczególnie rowerzyści. Aby ich uczestnictwo było bardziej respektowane przez innych uczestników powinni oni znać zasady ruchu drogowego oraz konsekwentnie stosować się do nich.

Przepisy jazdy rowerem opisane są szczegółowo w kodeksie ruchu drogowego dotyczącego kierowania nim. Do najważniejszych obowiązków rowerzysty należą:

– korzystanie z dróg i ścieżek rowerowych przeznaczonych do kierowania rowerem,
– w przypadku braku drogi rowerowej kierujący rowerem musi przemieszczać się po jezdni, najlepiej prawym pasem i przy jego lewej krawędzi,
– kierującego rowerem obowiązują takie same obowiązki na drodze jak innych uczestników ruchu drogowego,
– rowerzysta musi stosować się do wszystkich przepisów oraz znaków drogowych,
– wymagane jest sygnalizowanie innym pojazdom chęci zmiany kierunku ruchu,
– rowerzysta może korzystać z chodnika tylko w jasno określonych w Kodeksie ruchu drogowego przypadkach.