Sopot kursy walut

Zarządzanie relacjami z dostawcami w branży telekomunikacyjnej: Kluczowe praktyki i narzędzia

Zarządzanie relacjami z dostawcami w branży telekomunikacyjnej: Kluczowe praktyki i narzędzia

sty 7, 2022

Zarządzanie relacjami z dostawcami w branży telekomunikacyjnej: Kluczowe praktyki i narzędzia

W dzisiejszych czasach rozwój nowoczesnych technologii wymusza na firmach telekomunikacyjnych wprowadzenie coraz to nowych produktów i usług. Aby sprostać wymaganiom klientów oraz utrzymać na rynku konkurencyjność, wymagane jest zarządzanie relacjami z dostawcami (ang. SRM – Supplier Relationship Management) oraz efektywne wdrożenie kluczowych praktyk i narzędzi.

1. Wprowadzenie SRM
SRM to podejście, w którym zarządzanie z dostawcami jest procesem strategicznym, prowadzącym do cyklu ciągłych udoskonaleń i poprawy efektywności. Wprowadzenie SRM umożliwia firmie telekomunikacyjnej uzyskanie trwałych korzyści, takich jak poprawa jakości produkowanych usług oraz zmniejszenie kosztów, zakupów i inwestycji.

1. Kluczowe praktyki
Wdrożenie SRM wymaga wprowadzenia kilku kluczowych praktyk, takich jak:
– Określenie strategii współpracy z dostawcami, uwzględniającej między innymi ryzyka i cele zawarcia umowy.
– Stworzenie grupy procesowej zarządzającej relacjami z dostawcami, odpowiedzialnej za koordynację działań w ramach SRM.
– Zarządzanie łańcuchem dostaw, aby minimalizować ryzyko występowania opóźnień w dostawach i braki w asortymencie.
– Monitorowanie zmian w zewnętrznym środowisku biznesowym, które mogą wpłynąć na relacje z dostawcami oraz branżę telekomunikacyjną jako całość.
– Współpraca z dostawcami na poziomie strategicznym, aby osiągać korzyści dla obu stron.

1. Narzędzia SRM
Wdrożenie SRM wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi. Jednym z nich jest system informatyczny, który pozwala na monitorowanie jakości produktów i usług, spis zawieranych umów oraz wskazywanie potencjalnych problemów z dostawami. Innym narzędziem jest wykorzystanie współpracy z dostawcami na poziomie strategicznym oraz przeprowadzenie audytu dostawcy.

1. Zastosowanie technologii
Technologie informatyczne odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu relacjami z dostawcami. Jednym z przykładów zastosowania technologii jest wykorzystanie systemów e-sourcing, które pozwalają na wysyłanie zaproszeń do przetargów online oraz prowadzenie negocjacji z dostawcami. Inne rozwiązaniem informatyczne to systemy ERP, umożliwiające prowadzenie spisu dostawców oraz monitorowanie jakości ich produktów lub usług.

1. Zalety SRM
Wdrożenie SRM pozwala na dostosowanie dostaw produktów oraz jakością świadczonych usług do potrzeb firmy telekomunikacyjnej. Pozwala to na oszczędność kosztów, zmniejszenie liczby reklamacji oraz poprawę jakości produkowanych usług i dostępność produktów. W dłuższej perspektywie czasowej, dobre relacje z dostawcami przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności firmy telekomunikacyjnej na rynku oraz przynosi poprawę wyników finansowych organizacji.

Wdrożenie SRM w branży telekomunikacyjnej jest nie tylko rozwiązaniem w zakresie relacji z dostawcami, ale także wspiera koordynację działań we wewnętrznych strukturach organizacji. Wdrażanie SRM to proces ciągłych udoskonaleń, który prowadzi do osiągnięcia dodatkowych korzyści dla zarządzanej organizacji.

Artykuł powstał przy współpracy z anitazielke.pl