Sopot kursy walut

Czy kredyt we frankach, to gra dalej warto świeczki, w roku 2020?

Czy kredyt we frankach, to gra dalej warto świeczki, w roku 2020?

mar 30, 2019

Koniec ubiegłego roku: 2019 był zdecydowanie korzystny wobec Frankowiczów, osób mających kredyty we frankach. Wpłynęły na to nie tylko wydarzenia pozytywnymi w skutkach wyrokami sądowymi dla takich osób, lecz również opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z maja ub. oraz późniejsze sprzyjające im orzeczenie już samego TSUE, Ogromny w tym wszystkim miały też wpływ wyroki: Sądu Najwyższego.
Wszyscy zainteresowani tym tematem zadają sobie jedno pytanie:
Co dalej z kredytem frankowym ?

Co dalej, w roku 2020 z kredytami we frankach?

Jest już marzec 2020, a trend ten wyraźnie utrzymuje się na korzyść Klientów, chociaż trochę już jego bezprecedensowa skala – zmniejszyła się.
Jednak w całym roku kalendarzowym 2019 wydano w Polsce 395 wyroków sądowych: w sprawach dot. mi.n.: hipotek frankowych.
Aż 269 (czyli 69%.) z nich okazało się korzystnych dla klientów, albowiem 107 (stanowi to: 27%) dla banków. Natomiast wyroki uchylające zapadły w około 20 sprawach (czyli 5%.) – wynika z zestawienia przygotowanego przez liczne portale internetowe dostępne w Sieci.

Czy nadal opłaca się wziąć kredyt we frankach w roku 2020?

Jak zapewnię wszyscy doskonale to wiedzą: częściej padała w uzasadnieniach wielu wyroków: nieważność takiego kredytu, zamiast tzw.: odfrankowienie.
Wyroki są różne, lecz niedużą zgodę (akceptację) sędziów zyskało forsowane m.in. przez banki rozwiązanie ze średnim kursem NBP. W celu zastąpienia niedozwolonej klauzuli, będącej zawartej we wszystkich umowach kredytobiorców zwanych potocznie “Frankowiczami”.

Dzisiaj po tych wielkich bojach Frankowiczów, kiedy opadł już wojenny finansowy kurz- nie opłaca się wzięcie kredytu we frankach.
Z kilku powodów:

– w ostatnich latach, kursy waluty we frankach szwajcarskich
( CHF ) wobec do PLN mocno wzrosły i cały czas rosną (ma tutaj nie tylko na to wpływ: obecna ogólnoświatowa pandemia Koronowirusa),
-ponadto znacznie wzrosło, u wielu Frankowiczów ich: saldo zadłużenia kredytu, (inaczej: dług kredytobiorcy wobec Banku i to nawet, aż w 50%),
– Szwajcaria od dłuższego czasu stopniowo podnosi stopy procentowe, swojego Głównego Banku (ma to dość istotny wpływ na oprocentowanie kredytów we frankach),

Podsumowując to wszystko w dwu zdaniach:

Jeżeli posiadasz nadal?, hipotekę we Franckach na wiele lat. To skontaktuj się ze swoim bankiem i poproś o przewalutowanie: własnego zobowiązania finansowego. Jeżeli bank Ci odmówi?, wtedy pozostaje droga sądowa- z dużym prawdopodobieństwem, korzystnego zakończenia tego sporu sądowego dla Ciebie.