Sopot kursy walut

Prawo korporacyjne: Kluczowe zagadnienia i przepisy

Prawo korporacyjne: Kluczowe zagadnienia i przepisy

sie 15, 2021

Prawo korporacyjne: kluczowe zagadnienia i przepisy

Prawo korporacyjne dotyczy zarządzania spółkami i reguluje prawne ramy działania firm. Jest to obszar, który obejmuje różnego rodzaju zagadnienia – od tworzenia spółek, przez ich funkcjonowanie, aż po ich rozwiązanie. W tym artykule omówimy najważniejsze przepisy i kluczowe zagadnienia związane z prawem korporacyjnym.

Tworzenie spółek

Pierwszym krokiem przy tworzeniu spółki jest wybór odpowiedniej formy prawnej. W Polsce najczęściej wybierane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz spółki akcyjne (SA). Ważne, aby dokładnie poznać i zrozumieć przepisy dotyczące każdej z tych form.

Istotnym elementem jest ustalenie umowy spółki, która stanowi podstawowy dokument regulujący kwestie związane z funkcjonowaniem spółki. Umowa ta musi zawierać m.in. nazwę spółki, cel jej działalności, sposób przekazywania udziałów/akcji, sposób wyboru zarządu, a także regulacje dotyczące podziału zysków i strat.

Funkcjonowanie spółek

Ważnym aspektem w funkcjonowaniu spółek jest utrzymanie odpowiednich standardów zarządzania. W przypadku spółek akcyjnych istotne są zasady corporate governance, które regulują kwestie takie jak wybieranie zarządu, kontrola nad spółką, a także obowiązki poszczególnych organów spółki.

Kolejnym zagadnieniem jest odpowiedzialność członków zarządu. W przypadku naruszenia przepisów prawa, członkowie zarządu odpowiadają swoim majątkiem za szkody wyrządzone spółce. Z kolei w przypadku niewłaściwego zarządzania majątkiem spółki lub podejmowania działań szkodzących jej finansom, zarząd może ponieść odpowiedzialność karną.

Rozwiązanie spółek

W przypadku likwidacji spółki istotnym krokiem jest zwołanie zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy i podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki. Następnie musi zostać powołany likwidator, którego zadaniem jest dokonanie wszelkich formalności związanych z rozwiązaniem spółki, w tym zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Podsumowanie

Prawo korporacyjne jest obszarem, który ma kluczowe znaczenie dla działania każdej spółki. Od decyzji o wyborze formy prawnej, poprzez tworzenie umowy spółki, aż po regularne funkcjonowanie i rozwiązanie spółki – każdy krok musi być oparty na znajomości i zrozumieniu przepisów prawa. Poznanie najważniejszych zagadnień związanych z prawem korporacyjnym pozwoli na świadome i właściwe zarządzanie firmą.

Artykuł powstał przy współpracy z nataliaszyje.pl