Sopot kursy walut

Planowanie budżetu firmowego: Krok po kroku

Planowanie budżetu firmowego: Krok po kroku

lut 3, 2020

Sukces każdej firmy zależy w dużej mierze od skutecznego zarządzania finansami. Jednym z kluczowych elementów takiego zarządzania jest właściwe planowanie i realizacja budżetu firmowego. W tym artykule omówimy krok po kroku proces tworzenia budżetu dla twojej firmy.

I. Zrozumienie potrzeb firmy i celów budżetowych
Zanim przystąpisz do planowania budżetu firmowego, konieczne jest dokładne zrozumienie potrzeb i celów twojej firmy. Musisz wziąć pod uwagę zarówno koszty stałe, jak i zmienne, przychody i rozwój biznesu. W związku z tym, należy określić następujące kwestie:
– Cele finansowe firmy w dłuższym i krótszym horyzoncie czasowym.
– Różne źródła dochodów firmy i ich znaczenie dla realnego rachunku zysków i strat.
– Koszty stałe i zmienne oraz ich udział w całkowitym kosztorysie firmy.
– Potrzeby inwestycyjne dla zapewnienia stabilności finansowej oraz przyszłych zysków.

II. Określenie przychodów i kosztów
Następnym krokiem w planowaniu budżetu firmowego jest dokładne określenie planowanych przychodów i kosztów. Aby to zrobić, warto stosować narzędzia takie jak:
– Analiza rynku i konkurencji.
– Analiza trendy.
– Studium wykonalności.
– Analiza poziomu opłacalności.
– Prognozowanie sytuacji rynkowej w danym okresie.

III. Ustalenie budżetu przychodów i kosztów oraz ocena opłacalności
Na podstawie powyższych analiz oraz uwzględniając realistyczne założenia dotyczące rynku, prognoz dotyczących przyszłych zmian, określanie kosztów oraz zakładając, że firma generuje już dochody, można przystąpić do tworzenia planu budżetowego. Budżet powinien zawierać:
– Planowane przychody z poszczególnych kanałów sprzedaży i źródeł dochodów.
– Planowane koszty dzieląc je na kategorie (wynagrodzenie, materiały, usługi, koszty ogólne, koszty inwestycyjne itp.).
– Prognozowany zysk netto.

IV. Mierzenie osiągnięć
Po ustaleniu planu budżetowego, przystępujemy do jego realizacji. W tym celu musimy mieć narzędzia, dzięki którym ocenimy, czy osiągamy zamierzone cele. Są nimi mierniki osiągnięć, które pozwalają na:
– Porównanie planu z rzeczywistością i identyfikowanie ewentualnych odchyleń.
– Modyfikowanie planu w miarę potrzeb.
– Określenie wpływu różnych czynników na funkcjonowanie i sytuację finansową firmy.

V. Poprawianie procesów i dokładność prognoz
Rynek ciągle się zmienia i w związku z tym ważne jest, aby raz założony plan budżetowy był aktualizowany oraz dostosowywany do nowych realiów. Poprawność prognoz jest niezwykle ważna w podejmowaniu decyzji biznesowych. W związku z tym, dobrą praktyką jest cykliczna ocena procesów budżetowania, doskonalenie ich i dostosowywanie ich do potrzeb firmy.

Planowanie budżetu firmowego to proces złożony i wymagający wiele czasu. Jednakże, właściwie przeprowadzona analiza potrzeb, dokładne określenie kosztów i przychodów, a także ocena opłacalności, pozwolą na uzyskanie stabilności finansowej firmy oraz przyszłych zysków.

Artykuł powstał przy współpracy z dieta-ok.pl