Sopot kursy walut

Zarządzanie portfelem produktów w branży farmaceutycznej: Kluczowe techniki i analiza rynku

Zarządzanie portfelem produktów w branży farmaceutycznej: Kluczowe techniki i analiza rynku

gru 27, 2020

Farmaceutyczna branża to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Wraz z postępem technologicznym i badaniami naukowymi, pojawiają się coraz to nowsze produkty, leki i suplementy diety. Zarządzanie portfelem produktów to jeden z kluczowych aspektów przedsiębiorstw farmaceutycznych, aby z sukcesem konkurować na rynku.

Analiza rynku
Pierwszym krokiem w zarządzaniu portfelem produktów jest analiza rynku. W branży farmaceutycznej rynek jest niezwykle konkurencyjny i wymagający. Analiza rynku pozwala na zrozumienie trendów rynkowych, co prowadzi do identyfikacji potencjalnych luki w rynku, która może być wykorzystana poprzez wprowadzenie nowego produktu. Oprócz tego, analiza rynku pozwala na zrozumienie potrzeb klientów i trendów ich zachowań. Gromadzenie danych wynikających z analizy rynku jest kluczowe dla podejmowania decyzji biznesowych dotyczących wprowadzenia nowych produktów na rynek.

Proces wprowadzania nowych produktów na rynek
Wprowadzanie nowych produktów na rynek nie jest łatwym procesem. Istnieją techniki które mogą pomóc przedsiębiorstwom farmaceutycznym w skutecznym wprowadzeniu nowych produktów na rynek:

1. Rzetelna analiza ryzyka – Dochodząc do wniosku, czy dany produkt miałby szansę na rynku, przeprowadza się rzetelną analizę porównawczą. Wskazuje ona na produkty, które w określonych kategoriach przewyższają potencjalnie tworzony produkt.

1. Krytyczna analiza konsumentów – Krytyczna analiza dotyczy oceny celów, potrzeb i oczekiwań klientów. Gromadzenie informacji na temat konsumentów pozwala lepiej zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania. To z kolei prowadzi do tworzenia produktów, do których klienci chętnie sięgają.

1. Analiza opłacalności – Analiza opłacalności to kluczowy element w procesie wprowadzania nowych produktów na rynek. Przedsiębiorstwo farmaceutyczne analizuje koszty produkcji nowego produktu i jego opłacalność na rynku. Na podstawie tych analiz podejmuje decyzję o wprowadzeniu lub rezygnacji z dalszej produkcji nowego produktu.

Zarządzanie istniejącym portfelem produktów
Kolejnym ważnym elementem zarządzania portfelem produktów jest zarządzanie istniejącym portfelem. W tym celu, przedsiębiorstwa farmaceutyczne stosują różne strategie w celu maksymalnego wykorzystania swojego asortymentu, w tym:

1. Strategia “krów mlecznych” – Skupia się na utrzymywaniu i rozwijaniu najbardziej dochodowych produktów. To umożliwia przedsiębiorstwom osiąganie stałych dochodów, które z kolei umożliwiają rozwój nowych produktów.

1. Strategia “gwiazd” – Stosowana dla produktów, które mają duży potencjał wzrostu. W tym przypadku, przedsiębiorstwo inwestuje w rozwój produktu, aby szybko zwiększyć jego udziały w rynku.

1. Strategia “pytajników” – Strategia ta dotyczy produktów na początku swojego cyklu życia, które jeszcze nie zyskały na popularności. W tym przypadku, przedsiębiorstwa farmaceutyczne inwestują w rozwój produktu i promocję, aby przyspieszyć jego wzrost.

Wnioski końcowe
Zarządzanie portfelem produktów w branży farmaceutycznej to proces bardzo skomplikowany, ale niezbędny, aby sprostać wymaganiom rynkowym i przetrwać na konkurencyjnym rynku. Analiza rynku, zarządzanie procesem wprowadzania nowych produktów oraz zarządzanie istniejącym portfelem to kluczowe elementy, które pozwalają przedsiębiorstwom farmaceutycznym na skuteczną walkę na rynku. Stosowanie różnych strategii pozwala na maksymalne wykorzystanie portfela produktów i osiąganie sukcesów biznesowych.

Artykuł powstał przy współpracy z djgotuje.pl