Sopot kursy walut

Zarządzanie portfelem projektów: Kluczowe techniki i analiza ryzyka

Zarządzanie portfelem projektów: Kluczowe techniki i analiza ryzyka

maj 1, 2020

Zarządzanie portfelem projektów: kluczowe techniki i analiza ryzyka

W dobie dynamicznego rozwoju technologii i ciągłych zmian na rynku, zadaniem menedżerów jest nie tylko zarządzanie pojedynczymi projektami, ale także całym portfelem projektów. W przeciwieństwie do pojedynczych projektów, zarządzanie portfelem wymaga kompleksowego podejścia, w którym kluczowe są techniki zarządzania oraz analiza ryzyka.

1. Techniki zarządzania portfelem projektów:
– Zarządzanie priorytetami – wyznaczenie priorytetów dla każdego projektu w portfelu na podstawie jego znaczenia dla organizacji oraz potencjalnej wartości dla klientów.
– Zarządzanie zasobami – umożliwia określenie, jakie zasoby (ludzkie, finansowe, techniczne itp.) są wymagane dla każdego projektu w portfelu oraz zapewnia wsparcie dla alokacji zasobów.
– Zarządzanie ryzykiem – pomaga identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykiem dla każdego projektu w portfelu, aby minimalizować negatywny wpływ na organizację.

1. Analiza ryzyka w zarządzaniu portfelem projektów:
– Ocena ryzyka – polega na identyfikacji i ocenie ryzyka dla każdego projektu oraz określeniu potencjalnych skutków tych ryzyk.
– Zarządzanie ryzykiem – polega na podjęciu działań zapobiegających ewentualnym ryzykom oraz zapewnieniu planu awaryjnego, gdyby ryzyka się zmaterializowały.
– Monitorowanie ryzyka – określenie parametrów monitoringu ryzyka wraz z określeniem, jakie wskaźniki i raporty będą wykorzystane do monitorowania postępów.

Kluczowa jest wiedza i umiejętności menedżerów, którzy zarządzają portfelem projektów, aby zapewnić, że projekty są realizowane na czas, zgodnie z wymaganiami jakości, w oparciu o dostępne zasoby oraz zminimalizowanie ryzyka. Prawidłowo zdefiniowane techniki zarządzania oraz analiza ryzyka pozwolą na sukces w realizacji wielu projektów, a także zwiększą prawdopodobieństwo osiągnięcia strategicznych celów organizacji.

Artykuł powstał przy współpracy z hsec.pl