Sopot kursy walut

Zwolnienia urzędników państwowych 2020. Jak odnaleźć się na wolnym rynku?

Zwolnienia urzędników państwowych 2020. Jak odnaleźć się na wolnym rynku?

wrz 18, 2020

Wraz z zapowiadaną redukcją etatów w administracji rządowej, na rok 2020 zapowiadane są także zwolnienia urzędników na szczeblu wojewódzkim. Utrata pracy w sektorze państwowym może dotknąć ZUS,KRUS oraz urzędy wojewódzkie. Jak przygotować się do redukcji etatów i zabezpieczyć się w razie zwolnienia?

Faktem jest, że korporacje działające na rynku prywatnym dość niechętnie zatrudniają urzędników państwowych, zwłaszcza tych o długim stażu oraz niższego szczebla. Zwolnienia urzędników państwowych 2020 roku, mogą sprawić, że mnóstwo osób znajdzie się na bezrobociu, bez szans na szybkie zatrudnienie w prywatnych firmach.
Miejmy na uwadze, że utrata pracy w sektorze państwowym może wiązać się z odprawą, szczególnie w przypadku osób zatrudnionych przez dłuższy okres czasu. Okres wypowiedzenia umowy może wynosić trzy miesiące. Takie warunki umożliwiają podniesienie kwalifikacji, lub nabycie praktyki. Osoby, którym grozi utrata pracy w sektorze państwowym, powinny pomyśleć o jak najszybszym wdrożeniu planu awaryjnego. Podstawy Business English, nauka obsługi nowych programów lub badanie rynku pracy, pomogą odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Nie tylko nadchodzące zwolnienia urzędników państwowych 2020 roku będą zmorą ponad pół miliona zatrudnionych osób w budżetówce. Rząd zapowiada zamrożenie płac i cięcia finansowe. Nawet jeśli udało nam się zatrzymać etat i uniknąć zwolnienia, powinniśmy mieć na uwadze, że koszty życia stale rosną i wypłata z urzędu może być za chwilę niewiele warta.
Utrata pracy w sektorze państwowym jest motywowana przez rząd dublowaniem się kompetencji, rozwojem technologii i co za tym idzie przeniesieniem części usług do sieci. Prognozuje się, że w przeciągu dwóch, trzech lat praca w urzędach stanie się nieopłacalna, głównie dla szeregowych pracowników. Dlatego, jeśli obejmą nas planowane zwolnienia urzędników państwowych 2020 roku, nie powinniśmy kurczowo trzymać się starych przyzwyczajeń. Samodoskonalenie w zawodzie, poszerzanie kompetencji i bycie konkurencyjnym na wolnym rynku dadzą nam nie tylko stabilny grunt pod nogami, ale też szerokie możliwości, co do wyboru miejsca pracy.