Sopot kursy walut

Rachunkowość dla początkujących: Podstawy i terminologia

Rachunkowość dla początkujących: Podstawy i terminologia

paź 24, 2021

Rachunkowość dla początkujących: Podstawy i terminologia

Wprowadzenie
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zarządzanie finansami w firmie czy też prowadzenie domowego budżetu wymaga podstawowej znajomości rachunkowości. W pierwszym okresie nauki tego tematu, wydaje się być on trudny i skomplikowany. W tym artykule przedstawiamy podstawowe zagadnienia dotyczące rachunkowości, które każdy powinien poznać.

Rachunkowość – co to jest?
Rachunkowość to dziedzina, która zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i prezentowaniem informacji finansowych o przedsiębiorstwie. W szerokim zakresie obejmuje ona:
– prowadzenie ewidencji księgowej,
– analizę finansową,
– sporządzanie sprawozdań finansowych.

Podstawowe pojęcia: aktywa, pasywa, kapitał
Aktywa to majątek przedsiębiorstwa, czyli wszystkie jego zasoby finansowe, które mogą zwiększyć przyszły dochód. Do aktywów zalicza się m.in. pieniądze na koncie, nieruchomości, samochody firmowe, maszyny oraz wirtualne zasoby takie jak np. patenty. Pasywa to wszystkie zobowiązania firmy, czyli np. długi, opłaty za faktury, zobowiązania podatkowe itp. Kapitał to różnica między aktywami a pasywami firmy. Można go postrzegać jako wartość należącą do właścicieli lub akcjonariuszy.

Ewidencja księgowa – jak działa?
Ewidencja księgowa to prowadzenie dokumentów, które odzwierciedlają dokonywane operacje finansowe w przedsiębiorstwie. Do podstawowych dokumentów, które należy uzupełniać regularnie należą np. faktury zakupu, faktury sprzedaży czy też deklaracje podatkowe. Oprócz przechowywania, ważne jest także systematyczne klasyfikowanie dokumentów zgodnie z odpowiednimi kategoriami finansowymi.

Sporządzanie sprawozdań finansowych – co to jest?
Sporządzanie sprawozdań finansowych to podsumowanie dokonanych transakcji finansowych przedsiębiorstwa w danym okresie. Przykładami takich sprawozdań są m.in. bilans, rachunek zysków i strat czy również rachunek przepływów pieniężnych. Bilans przedstawia stan majątku przedsiębiorstwa, rachunek zysków i strat pokazuje dochody i koszty firmy, natomiast w rachunku przepływów pieniężnych zawartość zdarzeń finansowych.

Podsumowanie
Rachunkowość to bardzo ważna dziedzina dla każdego, kto chce mieć kontrolę nad swoimi finansami. Zrozumienie podstawowej terminologii z pewnością pomoże w początkowej fazie nauki. Warto zacząć systematycznie prowadzić ewidencję księgową i na bieżąco dokumentować wszystkie transakcje finansowe.

Artykuł powstał przy współpracy z biegkonstancin.pl